• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło Kosmetyczne

Koło kosmetyczne w roku 2013/2014 prowadzone przez wychowawcę Agnieszkę Ankurowską ma na celu zorganizowanie czasu wolnego podopiecznych, pobudzania do dbania o swoje ciało i higienę osobistą. Poza tym spotkania pomagają w budowaniu pozytywnych relacji wśród wychowanek koła kosmetycznego i integrują grupę, kształtują pozytywne postawy, jak również doskonalą umiejętności interpersonalne poprzez prace zespołową. Koło pozwala na wspólną zabawę, wymianę doświadczeń kosmetycznychoraz poszerza wiedzę podopiecznych. Program koła kosmetycznego dostosowany jest do potrzeb i zainteresowań wychowanek.176986