• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

23

Sty
Koło kulinarne „Razem smakuje wyśmienicie”

     Koło kulinarne „Razem smakuje wyśmienicie” działa zgodnie z opracowanym na początku roku szkolnego planem pracy. Wychowawcy prowadzący koło to: Magdalena Jędrzejczak, Anna Rusek, Angelika Stanik, Anna Prus – Chwastek, Dariusz Jędrzejczak i Michał Komar.

04

Gru
Koło Ekologiczne

Jednym z najważniejszych zadań edukacji ekologicznej jest uczenie ekologicznego myślenia, podniesienie kultury ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska. Natomiast bezpośredni kontakt ze środowiskiem uwrażliwia na piękno przyrody, uświadamia, że postawa człowieka wobec środowiska może stać się ważnym instrumentem ochrony zasobów Ziemi.

02

Cze
Koło Artystyczno-Taneczne

Koło artystyczne na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy działa od listopada 2012. Opiekunami koła są: Aleksandra Skuza, Marta Czyż, Martyna Jamka. Celem zajęć jest stwarzanie wychowankom możliwości pielęgnowania swoich zainteresowań, rozwijania uzdolnień, a także uświadomienia sobie dotąd nie odkrytych predyspozycji. Dziewczęta uczą się racjonalnie i wartościowo spędzać czas wolny, przełamywać swoją nieśmiałość i walczyć z tremą podczas publicznych wystąpień. Nasze podopieczne są twórcze i kreatywne szczególnie w sferze piśmienniczej. Chętnie piszą wiersze, piosenki oraz referaty, które prezentowane są na łamach ośrodkowej gazetki oraz podczas występów artystycznych.

02

Cze
Koło Europejskie

Koło europejskie stawia sobie za cel kształtowanie wśród uczniów świadomości przynależności do wspólnoty krajów europejskich i korzyści z tego płynących. Daje ono przede wszystkim możliwość porównania cech własnego kraju z innymi kulturami, kształtuje postawy patriotyczne poprzez budzenie szacunku do własnej ojczyzny i jednocześnie przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatela zjednoczonej Europy. Pozwala również uczniom wykorzystać wiedzę w praktyce poprzez wykonywanie konkretnych zadań. Efektami realizacji projektu będzie wzbogacenie wiadomości i umiejętności wychowanków z zakresu znajomości problematyki związanej z Unią Europejską.

Opiekunowie: Helena Solecka, Agnieszka Ankurowska

02

Cze
Koło Kosmetyczne

Koło kosmetyczne w roku 2013/2014 prowadzone przez wychowawcę Agnieszkę Ankurowską ma na celu zorganizowanie czasu wolnego podopiecznych, pobudzania do dbania o swoje ciało i higienę osobistą. Poza tym spotkania pomagają w budowaniu pozytywnych relacji wśród wychowanek koła kosmetycznego i integrują grupę, kształtują pozytywne postawy, jak również doskonalą umiejętności interpersonalne poprzez prace zespołową. Koło pozwala na wspólną zabawę, wymianę doświadczeń kosmetycznychoraz poszerza wiedzę podopiecznych. Program koła kosmetycznego dostosowany jest do potrzeb i zainteresowań wychowanek.176654