• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Headline news

Nasza myśl przewodnia

 Nasza myśl przewodnia

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem...

- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

Jan Paweł II w UNESCO (02.06.1980))176654