• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

02

Cze
Pracownicy MOW Wierzbica

 

 

Pracownicy pedagogiczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy:
-DYREKTOR
-WICEDYREKTOR
-PEDAGOG
-PSYCHOLOG
-WYCHOWAWCY
-NAUCZYCIELE

 

Pracownicy administracji:
-KSIĘGOWA
-SEKRETARZ OŚRODKA
-POMOC ADMINISTRACYJNA

 

Pracownicy obsługi:
-KIEROWCA
-KONSERWATOR
-WOŹNA

Do pobrania:162476