Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

 

 

Pracownicy pedagogiczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy:


-DYREKTOR
mgr Magdalena Gębczyk

-WZ. DYREKTORA
mgr Agnieszka Ankurowska

-WICEDYREKTOR


-PEDAGOG
mgr Monika Kufel - Maleta

-PSYCHOLOG
mgr Ewa Batorowicz

-WYCHOWAWCY
mgr Agnieszka Ankurowska
mgr Martyna Jamka
mgr Robert Jankowski
mgr Dariusz Jędrzejczak
mgr Magdalena Jędrzejczak
mgr Michał Komar
mgr Katarzyna Kurek
mgr Marta Lis
mgr Małgorzata Małek
mgr Anna Rusek
mgr Angelika Stanik
mgr Helena Solecka


-NAUCZYCIELE
Język polski - mgr Łukasz Rusinowski
Język angielski - mgr Izabela Wójcik
Język rosyjski - mgr Izabela Wójcik
Historia - mgr Teresa Stępień
Matematyka - mgr Paweł Pękala
Fizyka - mgr Arleta Łyżwa
Geografia - mgr Teresa Stępień
Biologia - mgr Anna Budzyńska
Chemia - mgr Bożena Pietras
Doradztwo zawodowe - mgr Teresa Stępień
Informatyka - mgr Paweł Pękala
Podstawy przedsiębiorczości - mgr Teresa Stępień
Język angielski zawodowy - mgr Izabela Wójcik
Podstawy fryzjerstwa - mgr Łukasz Rusinowski
Techniki fryzjerskie - mgr Katarzyna Łagowska
Pracownia wykonania i stylizacji fryzur - mgr Katarzyna Łagowska
Zarządzanie salonem fryzjerskim - mgr Łukasz Rusinowski
Religia - mgr Przemysław Kowalski
Edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Michał Komar
Wychowanie fizyczne - mgr Michał Komar
Wychowanie do życia w rodzinie - mgr Monika Kufel - Maleta
Wiedza o społeczeństwie - mgr Ilona Zdanek - Sadkowska
Bibliotekarz - mgr Bożena Pietras

 

Pracownicy administracji:

-KSIĘGOWA
mgr Patrycja Kowalczyk

-SEKRETARZ
mgr Ewelina Nędzi

-POMOC ADMINISTRACYJNA
mgr Justyna Pawłowska

Pracownicy obsługi:

-DOZORCA
Jacek Gronek

-KIEROWCA
Rafał Banaszkiewicz

-KONSERWATOR
Andrzej Piszczek


-WOŹNY
Bożena Wiśnios
Anna Słomka

Do pobrania: