Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

   W dniu 25 września w ramach współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz prowadzonej innowacji pedagogicznej "Drogowskaz" nasze wychowanki uczestniczyły w warsztatach na temat tolerancji. Zajęcia prowadziła Pani Magdalena Chustecka z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Wychowanki uczyły się dlaczego trzeba walczyć z każdym przejawem nietolerancji i dlaczego warto poznawać i szanować przedstawicieli innych kultur i wyznań. W czasie warsztatów dziewczęta rozwijały wiedzę na temat mechanizmów dyskryminacji i wykluczenia oraz budowały kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji.