Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Pierwsze działanie w ramach innowacji pedagogicznej przeprowadzanej w naszej placówce „Drogowskaz – słów kilka o świadomy życiu” już za nami.

Przez dwa dni 11 i 12. 09.2020r.dwanaście naszych wychowanek miało okazję wzięcia udziału w warsztatach z zakresu nadużywania, używania szkodliwego, uzależnienia od alkoholu, jak i skutków spożywania alkoholu w czasie ciąży. W programie zostały wykorzystane nowoczesne narzędzia edukacyjne, w tym m.in. specjalne lalki imitujące zdrowe niemowlę (e-symulatory) i dziecko urodzone z zespołem FASD, okulary pozwalające widzieć świat oczami osoby nietrzeźwej, film nt. FASD. Metody pracy edukacyjnej oparte były na zasadach edukacji poza formalnej i umożliwiały dziewczętom angażowanie się na każdym etapie prowadzonych prac (burze mózgów, rozwiązywanie kazusów, prace plastyczne, odgrywanie ról).
     Projekt dofinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, których dysponentem jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Warsztaty przeprowadzone zostały przez prezes p. Agnieszkę Sikorę oraz p. Małgorzatę Sabalską z Fundacji Po Drugie. To nie pierwsze nasze wspólne spotkanie i mamy nadzieję, że wiele jeszcze przed nami.