Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

    Dnia 2 września zakończy się czas wakacyjnego wypoczynku i rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy powitaliśmy go uroczyście.  Nasze wychowanki Magdalena i Andżelika przypomniały nam tragiczne wydarzenia z roku 1939. Głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka Ankurowska, która odczytała list  Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piątkowskiego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 skierowany  do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.

    Pani Dyrektor przedstawiła nowych pracowników, powitała serdecznie wszystkie wychowanki, grono pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi życząc wszystkim dobrego i spokojnego roku.