Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica


             W okresie wakacyjnym w miesiącu lipcu nasze wychowanki  uczestniczą w warsztatach umiejętności psychospołecznych w ramach programu profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin  „WŁASNY WYBÓR” zorganizowanych w Stowarzyszeniu Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego Karan w Radomiu.

Celem tych warsztatów jest wyposażenie dziewcząt w odpowiednie umiejętności niezbędne do codziennego funkcjonowania w zakresie min: konstruktywnego komunikowania się z ludźmi i rozwiązywania konfliktów, konstruktywnego rozwiązywania problemów i dylematów moralnych, asertywności w różnych sytuacjach społecznych, uczenie bezpiecznych sposobów rozładowania napięcia (radzenia sobie ze stresem), podejmowania decyzji i wytrwałości w dążeniu do celu, eliminowania społecznie  niepożądanych zachowań, rozpoznawania i radzenia sobie z presją rówieśniczą.