Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

 

  

W dniu 5.12.2018 r. w Domu Weselnym „Mak” w Kowali odbyło się seminarium pod nazwą: „Aktywność – szansą na rozwój”. Organizatorami spotkania byli: Urząd Gminy w Kowali, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Wolontariatu.

 
We współpracy z Sekcją Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Radomiu podejmując działania na rzecz promocji zdrowia w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, realizujemy program edukacyjno - profilaktyczny „Profilaktyka HIV/AIDS”.  Corocznie nasz ośrodek włącza się 1 grudnia w obchody Światowego Dnia AIDS, który niesie przesłanie współczucia, nadziei i solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS na całym świecie.

   Na zaproszenie Wójta Gminy Wierzbicy, Pana ZdzisławaDuliasa, wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy, uczestniczyły w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Brały udział we mszy św., uroczystościach złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą przy OSP w Wierzbicy, a także w apelu i koncercie pieśni patriotycznych przygotowanych przez uczniów PSP w Polanach i GOK w Wierzbicy.

    Wzorem lat ubiegłych wolontariuszki ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy zaangażowały się wakcję charytatywną „Szlachetna Paczka”, której finał organizowany był w Wierzbicy w dniach 08.12. – 09.12.2018 r.

W dniu 05 grudnia 2018 r. po raz kolejny miałyśmy zaszczyt wraz z p. Martyną Jamka oraz pod opieką p. Michała Komara uczestniczyć w organizowanej przez SCMW ARKA w Radomiu Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu.

3 grudnia w siedzibie Muzeum Ordynariatu Polowego w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty p. Aurelia Michałowska oraz Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek wręczyły nagrody laureatom konkursu „Kartka dla Niepodległej”.

            W dniu 5.12.2018 r. w Domu Weselnym „Mak” w Kowali odbyło się seminarium pod nazwą: „Aktywność – szansą na rozwój”. Organizatorami spotkania byli: Urząd Gminy w Kowali, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Wolontariatu.

Wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wzięły udział w tegorocznym Maratonie Pisania Listów. Akcja organizowana była przy współpracy z Wyższą Szkoła Handlową w Radomiu, pod patronatem Amnesty International.