Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Młodzieżowy Klub Filmowy- to projekt, który był realizowany w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy w pierwszej połowie lipca –wakacje 2019.


Celem głównym projektu jest profilaktyka uzależnienia od alkoholu i promocja zdrowego stylu życia. Osoby w okresie adolescencji w sposób pośredni narażone są na podejmowanie zachowań ryzykownych związanych z nadużyciem alkoholu. W trakcie warsztatów odbyła się prezentacja wybranych filmów poruszających problem uzależnień wśród młodych ludzi – motywy, konsekwencje, decyzje, trudności, relacje. Nadrzędnym celem warsztatów było uświadomienie wychowankom, pokazanie im tego co może być najbardziej żywe w temacie uzależnień, czyli etap eksperymentowania. Pozostałe cele pozwoliły się przyjrzeć korzyściom i stratom w związku z sięganiem po środki psychoaktywne, powodom, dla których młode osoby sięgają po nie jak również ryzykom społecznym, relacyjnym, zdrowotnym w tym seksualnym dotyczącym eksperymentowania. Projekt stworzył przestrzeń wychowankom, w której mogły swobodnie rozmawiać o potrzebach okresu dojrzewania, zmianach fizycznych i psychicznych, wspólne zastanowić się nad wiarygodnymi źródłami informacji w obszarze zdrowia i cielesności.