Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

W okresie wakacyjnym w miesiącu lipcu nasze wychowanki  uczestniczyły w warsztatach umiejętności psychospołecznych w ramach programu „Psychoaktywni bez narkotyków - profilaktyka wskazująca” zorganizowanych w Stowarzyszeniu Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego w Radomiu.

 Celem tych warsztatów jest wyposażenie dziewcząt w odpowiednie umiejętności niezbędne do codziennego funkcjonowania w zakresie min: konstruktywnego komunikowania się z ludźmi i rozwiązywania konfliktów, konstruktywnego rozwiązywania problemów i dylematów moralnych, asertywności w różnych sytuacjach społecznych, uczenie bezpiecznych sposobów rozładowania napięcia (radzenia sobie ze stresem), podejmowania decyzji i wytrwałości w dążeniu do celu, panowania nad popędami i odkładania na później ich zaspokojenia, eliminowania społecznie  niepożądanych zachowań, rozpoznawania i radzenia sobie z presją rówieśniczą.