Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Wychodząc naprzeciw potrzebą wychowanek w roku szkolnym 2016/2017 w naszej placówce powstało koło krawieckie. Cieszy się ono wielkim zainteresowaniem wychowanek. Zajęcia te mają na celu wykorzystanie czasu wolnego na działania twórcze, usprawniają zdolności manualne, kształtują poczucia piękna i estetyki oraz zwracają szczególną uwagę na kulturę słowa i gest.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu nasze wychowanki mogły w dniu 10.11.2016 obejrzeć spektakl na podstawie utworów Jana Kochanowskiego „Niepodobnym obyczajem”.
Spektakl, którego scenariusz został skonstruowany z różnych utworów Jana Kochanowskiego, stanowi próbę spojrzenia na twórczość renesansowego poety okiem dzisiejszego odbiorcy. Pomimo niełatwego materiału literackiego (operujące licznymi archaizmami, bardzo zróżnicowane stylistycznie utwory) przedstawienie pomyślane jest na wskroś nowocześnie.

Dnia 08.11.2016 roku w naszym ośrodku po raz kolejny odbyło się spotkanie funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Wierzbicy z wychowankami. Nasi goście rozmawiali z dziewczętami o ich bezpieczeństwie, zachowaniach niosących różnorodne zagrożenia oraz odpowiedzialności prawnej za popełnione czyny.

9 listopada 2016r. zorganizowaliśmy wyjście dla naszych wychowanek do Multikina w Radomiu na projekcję najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń” poruszającego temat trudnych stosunków polsko-ukraińskich oraz zbrodni ludobójstwa dokonanej na Polakach w czasie II wojny światowej.

W pierwsze dni listopadowe udajemy się na cmentarze. Tego dnia składamy kwiaty, zapalamy znicze, a nasze myśli kierujemy ku niebu. W ramach działań wolontarystycznych wychowanki również udały się na cmentarz w Wierzbicy.

21.10.2016 roku Szkolne Koło PTSM włączyło się w kolejną imprezę krajoznawczo-turystyczną – V Rajd Gimnazjalistów Wierzbickich „Na nogach po zdrowie”.
Cele rajdu to: popularyzacja turystyki pieszej oraz krajoznawstwa, poznawanie walorów przyrodniczo- krajobrazowych Ziemi Radomskiej, Gminy Wierzbica, integracja środowisk SK PTSM oraz młodzieży szkolnej, kształtowanie nawyków samodzielnego zdobywania wiedzy, popularyzacja działalności PTSM wśród młodzieży.

W dniu 19.10.2016 roku w naszym ośrodku odbył się już po raz kolejny konkurs „Z inteligencją Ci do twarzy”. Dziewczęta współzawodniczyły ze sobą w drużynach dwuosobowych rozwiązując rebusy, zagadki tekstowe, łamigłówki.

Kolejny miło spędzony czas za nami. Dnia 29. 09. 2016 r. mogliśmy po raz kolejny, wspólnie celebrować Dzień Chłopaka.