Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

12 czerwca 2017 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego.


I grupa przygotowała projekt edukacyjny pt: ,, Precz Nałogom” – opiekun pani Ilona Zdanek-Sadkowska i pani Elwira Borkowska. Celem projektu było: 

- kształtowanie postawy zdrowego stylu życia wolnego bez nałogów,                      

- rozwijanie właściwych wzorców postępowania i utrwalanie dobrych nawyków oraz asertywności.  

Projekt ,,Precz nałogom” był projektem badawczym. Uczennice opracowały pytania ankietowe
i przeprowadziły badanie na temat uzależnień wśród naszych wychowanek oraz zaprezentowały wyniki
w formie prezentacji multimedialnej. Wychowanki przygotowały również inscenizację pt: ,,Sąd nad papierosem”.
II grupa przygotowała projekt z języka angielskiego – opiekun pani Izabella Wójcik. Temat projektu badawczego brzmiał: „Jakie miejsca chcielibyśmy zwiedzić w Wielkiej Brytanii?” Prezentacja projektu odbyła się 12.06.2017 r.  Dziewczęta przedstawiły rezultaty swojej pracy przed całą społecznością ośrodka.
Celem projektu było pozyskanie informacji na temat najciekawszych miejsc wartych zwiedzenia w Wielkiej Brytanii. Uczennice miały za zadanie przygotowanie ankiety. Dostarczyła ona im informacji o preferencjach koleżanek co do ciekawych miejsc wartych odwiedzenia. Na podstawie analizy wyników ankiety uczennice przygotowały prezentację multimedialną. W niej przedstawiły najciekawsze zakątki na Wyspach Brytyjskich.  Dziewczęta opracowały również „Quiz wiedzy o Wielkiej Brytanii”. Uczestniczki, które wykazały się najlepszą znajomością tematu otrzymały dyplomy.