Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W dniu 3 września 2022r. nasza placówka we współpracy z Powiatowym Instytutem Kultury w Iłży oraz Powiatową Biblioteką Publiczną w Iłży przygotowała akcję Narodowe Czytanie, nad którą honorowy patronat objął pan starosta Waldemar Trelka. W spotkaniu wziął udział pan wicestarosta, Krzysztof Kozera, który odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy zachęcający do włączenia się do akcji Narodowe Czytanie. Gościliśmy także panią Teresę Niewczas z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Iłży, panią Elżbieta Klimek-Prokopowicz i pana Romana Fido z PIK w Iłży.

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Agnieszka Ankurowska witając przybyłych gości. Następnie wychowanki MOW przedstawiły prezentację multimedialną wprowadzając wszystkich zebranych
w tematykę epoki romantyzmu. Czytanie „ Ballad i romansów” Adama Mickiewicza uatrakcyjnili aktorzy z teatru „ Resursa” w Radomiu. Wiersze naszego narodowego wieszcza czytali również nauczyciele i wychowanki.
Pani Teresa Niewczas z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Iłży w podziękowaniu za współpracę przekazała na ręce pani dyrektor Agnieszki Ankurowskiej pamiątkowy egzemplarz „ Ballad
i romansów” Adama Mickiewicza.