Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W roku szkolnym 2021/2022 grupa naszych wychowanek bierze udział w w/w programie prowadzonym przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Radomiu.
Jest to program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów. Program nie jest przeznaczony dla osób używających heroiny lub uzależnionych od narkotyków.

Program ma formę krótkich warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego. „FreD goes net” składa się z rozmowy indywidualnej i ośmiogodzinnych zajęć.
Celem programu jest przeciwdziałanie rozwojowi uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Cel ten jest osiągany poprzez pogłębienie wiedzy uczestników programu na temat zdrowotnych, społecznych i prawnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków) oraz wiedzy na temat miejsc pomocy, a także poprzez zmianę postaw wobec używania ww. substancji.
Po zakończeniu programu wychowanki otrzymują świadectwo udziału w programie. Program jest upowszechniany i koordynowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, agendę Ministra Zdrowia.