Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Siedem naszych wychowanek przystąpiło w dniach 25-27.05.2021 roku do egzaminu ósmoklasisty. Egzamin to pisemny test kończący pierwszy etap edukacji – szkołę podstawową. Test ma za zadanie sprawdzić stopień opanowania wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania. Ma on formę pisemną i obejmuje egzaminy z języka polskiego, obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego lub ukraińskiego, jeśli są nauczane w ramach zajęć obowiązkowych) oraz matematyki.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Trzeba do niego przystąpić. Jego wyniki nie mają wpływu na ukończenie szkoły, ale są uwzględnianie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.