Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

     W bieżącym roku szkolnym (30.10.2020 roku) po raz kolejny przystąpiliśmy w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Radomiu do realizacji programu edukacyjnego „Zdrowe piersi są Ok”.
     Główne cele programu to: kształtowanie wśród uczennic nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie; budowanie świadomości dotyczącej dbania o zdrowe piersi wśród uczennic oraz wśród osób z ich najbliższego otoczenia.

W ramach realizacji programu wychowanki uczestniczyły w wykładzie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, w czasie którego poruszane były zagadnienia związane z budową, pielęgnacją piersi oraz problemy z nimi związane. Najistotniejszymi były te, które dotyczyły raka piersi, objawów choroby, czynników ryzyka zachorowań, metod wykrywania raka piersi oraz możliwości profilaktyki. Wychowanki poznały dane epidemiologiczne dotyczące zachorowalności i umieralności na raka piersi w Polsce i w Europie. Dziewczęta dowiedziały się o skutecznej i taniej profilaktyce, zrozumiały, że posiadając tę wiedzę mogą podjąć działania zmierzające do wyeliminowania lub zmniejszenia natężenia czynników ryzyka. Wiele czynników ryzyka związanych jest bowiem ze stylem życia i dlatego potencjalnie możemy je kontrolować. Po zakończonych zajęciach wychowanki wzięły udział w konkursie wiedzowym. Miały szansę sprawdzić czy wszystko zapamiętały co zostało im zaprezentowane w czasie zajęć.