• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Główna

Konferencja „Spójrz inaczej, otwórz się na innych”

P1090825

W dniu 05.12.2017 r. w Domu Weselnym „Złoty Dworek” w Kowalówce odbyła się konferencja pod nazwą: „Spójrz inaczej, otwórz się na innych” skierowana do mieszkańców gminy Kowala oraz przedstawicieli służb pracujących na rzecz rodzin. Honorowy patronat nad konferencją objął Wójt Gminy Kowala – Tadeusz Osiński. Wydarzeniu medialnie patronowało Radio Plus Radom. Udział w niej wzięły także wolontariuszki z naszego Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z koordynatorem i p. Dyrektor.

Jako pierwszy wystąpiłp. Artur Wachowicz – tetraplegik, działacz społeczny, twórca internetowy, inicjator motywacyjno-podróżniczego projektu Tetrotrip Europa. Pan Artur opowiadał o swoim życiu, o zmianach, jakie w nim zaszły po wypadku oraz o radzeniu sobie z codziennością i spełnianiu marzeń pomimo niepełnosprawności. Jego opowieść wywołała autentyczne wzruszenie i ogromny podziw wśród zebranych.
    Następnie głos zabrała p. Anna Sakławska- Kober, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „Pozytywni” oraz pomysłodawczyni założenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie. Prezes opowiadała o specyfice pracy z podopiecznymi WTZ i funkcjonowaniu placówki.
    Prelekcję następnie wygłosiła p. Mirosława Grzeszczyk – terapeuta, od 16 lat pracującaz osobami uzależnionymi od narkotyków w pododdziale terapii uzależnień od środków psychoaktywnych w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu. Temat jej wystąpienia brzmiał: „Nadużywanie alkoholu a problem przemocy w rodzinie”.
    Ostatnim gościem konferencji był p. Marek Mudant który jest certyfikowanym specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, emerytowanym funkcjonariuszem Policji, specjalistą Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie. Od ponad 12 lat pracuje z osobami doznającymi przemocy i z osobami stosującymi przemoc. Wygłosił prelekcję pod nazwą: „Przemoc wobec osób niepełnosprawnych i starszych”.
    Konferencję uświetniły występy podopiecznych WTZ z Młodocina oraz wokalisty Pawła Mosiołka.
    Więcej na:  http://www.gopskowala.pl/index.php/830-konferencja-spojrz-inaczej-otworz-sie-na-innych.

 176986