• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Główna

Program edukacyjno - profilaktyczny „Profilaktyka HIV/AIDS”

wstazka1

Podejmując działania na rzecz promocji zdrowia w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, we współpracy z Sekcją Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Radomiu realizujemy program edukacyjno - profilaktyczny „Profilaktyka HIV/AIDS”.  Systematycznie nasz ośrodek włącza się 1 grudnia w obchody Światowego Dnia AIDS, który niesie przesłanie współczucia, nadziei i solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS na całym świecie.

Wszystkie wychowanki uczestniczyły w zajęciach warsztatowych przybliżających tę tematykę, wzbogacających ich wiedzę.   
    Po raz kolejny również zorganizowane zostały w naszym ośrodku dla wychowanek konkursy -  wiedzy HIV/AIDS oraz plastyczny. Celem było:

• poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS;

• kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi wobec osób zakażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS;

• integrowanie młodzieży we wspólnych działaniach z zakresu profilaktyki zdrowotnej.


    Konkurs wiedzy został przeprowadzony 1 grudnia 2017r. W eliminacjach wzięło udział 16 wychowanek. Uczestniczki wykazały się bardzo dobrą znajomością zagadnień działania wirusa HIV,  przebiegu zakażenia, zachowań bezpiecznych i ryzykownych. Konkurs zorganizowali: p. M. Kufel-Maleta i p. D. Jędrzejczak.  
    Pani H. Solecka  zorganizowała konkurs plastyczny na najlepszy plakat o tematyce HIV/AIDS, którego finał nastąpił również w dniu dzisiejszym.176986