• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Główna

Spotkanie z policją

Beztytuu

Dnia 14.11.2017 roku w naszym ośrodku po raz kolejny odbyło się spotkanie funkcjonariuszy z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu jak również Posterunku  Policji w Wierzbicy z wychowankami.

 Nasi goście rozmawiali z dziewczętami o ich bezpieczeństwie, zachowaniach niosących różnorodne zagrożenia, wyjaśnili kim jest osoba nieletnia, jaka jest różnica między przestępstwem a wykroczeniem, jakie czyny karalne popełniane są najczęściej przez nieletnich oraz w jakich sytuacjach wszczyna się przeciwko młodym ludziom postępowanie o demoralizację. Uświadomili wychowankom, że z chwilą ukończenia 13 roku życia stają się odpowiedzialne za swoje czyny.
Spotkanie pomimo tak poważnej tematyki przebiegło w przyjaznej atmosferze.
Wychowanki słuchały z zainteresowaniem, pytały, dyskutowały na temat odpowiedzialności prawnej, przepisów prawnych i ich zastosowania, oraz sposobów postępowania wobec osób zachowujących się niezgodnie z prawem. Był czas na wyjaśnienie wątpliwości i pytania indywidualne.
Mamy nadzieję, że spotkanie to zaowocuje większą świadomością naszych wychowanek i posłuży ich lepszemu przygotowaniu do życia w społeczeństwie. Spotkanie zorganizowała pedagog M. Kufel-Maleta.

 176654