• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Główna

Mural... wykonany przez nas

Celem projektu edukacyjnego  „Kto sztuka nie błądzi”, w którym uczestniczyły nasze wychowanki w miesiącu wrześniu, było przybliżenie świata sztuki, rozumianej jako sposób na wyrażenie siebie.


W ramach tego projektu prowadzono  trzy rodzaje zajęć – teoretyczne zakładające aktywne słuchanie i dialog, warsztaty plastyczne – z użyciem fotografii, grafiki i animacji oraz zadania projektowe – zachęcające do korzystania z książek pełnych reprodukcji i opisów.  Uczestnictwo w warsztatach miało uświadomić, że bunt i rodząca się po nim akceptacja jest częścią człowieczeństwa, a samorealizacja jest możliwa za pomocą rozmaitych przejawów twórczości.
5 października 2017 r. projekt zakończyłyśmy wykonaniem muralu na ścianie Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie, wykorzystując przygotowane przez nas wcześniej grafiki....
Dziś murale bywają sposobem na ukrycie szarych ścian kamienic, budynków i bloków. Stanowią podobnie jak graffiti przejaw street artu - są dziełami sztuki.176654