• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Główna

Wszystkich Świętych

„Śpieszmy się kochać ludzi…”
„Jest miejsce, dokąd listy nie dochodzą, gdzie tylko myśli i modlitwy błądzą. Tam idę, żeby w zadusznym skupieniu ulżyć modlitwą zmarłym w cierpieniu. Tyle jest jeszcze pytań nie zadanych i opowieści nie dopowiedzianych…”

 Dzień Zaduszny, często zwany Zaduszkami, w Kościele katolickim poświęcony jest wspomnieniu i modlitwie za wszystkich zmarłych. Wychowanki MOW chcąc uczcić pamięć zmarłych przygotowały wieczór poetycki ”Śpieszmy się kochać ludzi…”. W Polsce wierni najczęściej odwiedzają groby bliskich zmarłych i modlą się za nich dzień wcześniej, czyli w Dniu Wszystkich Świętych. Nieodłączną tradycją w tym dniu jest również zapalanie zniczy na odwiedzanych grobach. Do tej tradycji przyłączyły się podopieczne i zapaliły znicz oraz położyły wiązankę na grobie nieznanego żołnierza.

 

 176654