• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Główna

Konkurs „Wolontariat jest w nas”

24.10.2017 r. rozstrzygnięto konkurs „Wolontariat jest w nas” zorganizowany przez Szkolny Klub Wolontariatu. Prace konkursowe, w główniej mierze, miały być wykonane techniką kolażu i zawierać cytat promujący ideę wolontariatu.

  Dziewczęta miały wiele pomysłów, aby zaprezentować, dlaczego i w jaki sposób one podejmują się działań wolontariackich. Najciekawsze prace zostały nagrodzone, a oto wyniki:
I miejsce (ex aequo) – Dominika Z. i Kaja J. oraz Patrycja S. i Patrycja W.,
II miejsce – Dominika D., Monika L. i Wiktoria R.,
III miejsce – Wiktoria W. i Natalia B.
 Organizatorami konkursu byli wychowawcy: p. Martyna Jamka, p. Magdalena Jędrzejczak i p. Helena Solecka

 176654