• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Główna

„Zdrowe piersi są Ok!”

W bieżącym roku szkolnym (25.10.2017 roku) po raz kolejny przystąpiliśmy w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Radomiu do realizacji programu edukacyjnego „Zdrowe piersi są Ok”.


Główne cele programu to: kształtowanie wśród uczennic nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie; budowanie świadomości dotyczącej dbania o zdrowe piersi wśród uczennic oraz wśród osób z ich najbliższego otoczenia.
W ramach realizacji programu wychowanki uczestniczyły w wykładzie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, w czasie którego poruszane były zagadnienia związane z budową, pielęgnacją piersi oraz problemy z nimi związane. Najistotniejszymi były te, które dotyczyły raka piersi, objawów choroby, czynników ryzyka zachorowań, metod wykrywania raka piersi oraz możliwości profilaktyki. Wychowanki poznały dane epidemiologiczne dotyczące zachorowalności i umieralności na raka piersi w Polsce i w Europie. Dziewczęta dowiedziały się o skutecznej i taniej profilaktyce, zrozumiały, że posiadając tę wiedzę mogą podjąć działania zmierzające do wyeliminowania lub zmniejszenia natężenia czynników ryzyka. Wiele czynników ryzyka związanych jest bowiem ze stylem życia i dlatego potencjalnie możemy je kontrolować. Najbardziej oczekiwanym momentem w czasie tych zajęć był instruktaż i ćwiczenia z samobadania piersi na fantomach. Wychowanki mogły obejrzeć krótki film edukacyjny, potem same próbowały na fantomie technik samobadania piersi.
Po zakończonych zajęciach wychowanki wzięły udział w konkursie wiedzowym. Miały szansę sprawdzić czy wszystko zapamiętały co zostało im zaprezentowane w czasie zajęć. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panie: Agnieszkę Ankurowską i Monikę Kufel-Maleta.

 176654