• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Główna

XVII Rajd po Ziemi Radomskiej.

20.10.2017 roku Szkolne Koło PTSM włączyło się
w kolejną imprezę krajoznawczo-turystyczną – XVII Rajd po Ziemi Radomskiej.


Cele rajdu to: popularyzacja turystyki pieszej oraz krajoznawstwa, poznawanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych Ziemi Radomskiej, integracja środowisk SK PTSM oraz młodzieży szkolnej, kształtowanie nawyków samodzielnego zdobywania wiedzy, popularyzacja działalności PTSM wśród młodzieży oraz propagowanie nawyków zdrowego stylu życia.
Rajd rozpoczął się w na stacji PKP w Jastrzębi, gdzie otrzymałyśmy plakietki oraz testy wiedzowe do rozwiązania na temat przebytej trasy oraz PTSM. Na szczęście pogoda dopisała. Z uśmiechem na ustach wędrowałyśmy leśnymi ścieżkami, polnymi drogami, oznakowanymi szlakami. Uroczyste zakończenie rajdu odbyło się w SSM PTSM w Szydłowcu. Odebrałyśmy tam podziękowania, dyplomy, upominki ufundowane przez organizatorów oraz Zarząd Mazowieckiego Oddziału PTSM „Ziemia Radomska”. W tym wydarzeniu uczestniczyły 3 wychowanki pod opieką p. Moniki Kufel – Maleta.
Z żalem wracałyśmy do ośrodka mając nadzieję, że niedługo już kolejny rajd...

 176654