• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Główna

"Nie ma śmieci - są surowce"

To już tradycja, że we wrześniu wychowanki MOW włączają się w organizowane akcje "Sprzątania Świata". Tak jest i w tym roku. 24 Edycja Akcji Sprzątanie Świata-Polska przebiega pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce".

W piątek dziewczęta zaangażowane w działania koła ekologicznego uczestniczyły w zajęciach, które miały na celu ukazanie korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska. Kolejnego dnia nasze dziewczęta zaopatrzone w dobry humor i chęci wyruszyły na „sprzątanie świata”. Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać. Wierzymy, że takie działania zachęcą młodzież do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu, czy na pobocza dróg. Nad przebiegiem akcji czuwali wychowawcy: p. A. Ankurowska, p. H. Solecka, p. R. Jankowski.

 176654