Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

„Święta Katarzyna i Święty Andrzej”
Pełen czarów andrzejkowy wieczór zdarza się tylko raz w roku.
Jak mówi stare polskie przysłowie
„Na Świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”.     W dniu 29.11.2019 grupa wychowanek uczestniczyła w lekcji muzealnej w Muzeum Wsi Radomskiej zatytułowanej „Święta Katarzyna i Święty Andrzej”
Andrzejki to wieczór wróżb, który przypada na noc z 29 na 30 listopada Według dawnych wierzeń nocy tej zawsze towarzyszyła tajemnicza aura, a wróżby, szczególnie te dotyczące miłości miały moc. T
Katarzynki to polski zwyczaj, męski odpowiednik Andrzejek. Były obchodzone w nocy z 24 na 25 listopada, w wigilię św. Katarzyny Aleksandryjskiej. To tej nocy odbywały się wróżby młodych mężczyzn dotyczące ożenku i poszukiwania partnerki.
Celem dzisiejszej, naszej wycieczki do Muzeum Wsi Radomskiej było poznanie zwyczajów, obrzędów związanych z tymi dniami.
     Niewątpliwie najpopularniejszą wróżbą andrzejkową było i nadal  jest wylewanie gorącego wosku na zimną wodę, najlepiej przez ucho od klucza. Każda z nas obecnych na tych zajęciach z wielkim skupieniem lała wosk a  następnie wspólnie odczytywałyśmy swoją przyszłość z zastygłej masy,  rzucanego przez nią cienia. Kolejną obowiązkową wróżbą a zarazem  elementem zabawy Andrzejkowej jest wróżenie przy pomocy butów. Buty naszych wychowanek zostały ustawione w rządku, jeden za drugim, od początku pomieszczenia, w kierunku drzwi. Z wielkimi emocjami przekładałyśmy swoje buty bowiem właścicielka buta, który pierwszy przekroczy próg, jest oczywiście typowana jako pierwsza do zamążpójścia. Losowanie karteczek z zawodami, które będziemy wykonywać w przyszłości, losowanie imion chłopców – naszych przyszłych mężów i wiele innych wróżb przepowiadało nam przyszłość….
 Dziękujemy dyrekcji Muzeum Wsi Radomskiej za umożliwienie nam bezpłatnego skorzystania z tej ciekawej oferty edukacyjnej.