• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Główna

X Rajd Śladami Witolda Gombrowicza

Przy słonecznej, majowej pogodzie 19.05.2017 roku Szkolne Koło PTSM włączyło się w kolejną imprezę krajoznawczo-turystyczną ZOM PTSM „Ziemi Radomskiej”. Był to X Rajd Śladami Witolda Gombrowicza, wśród członków PTSM znany pod nazwą Pieszy Rajd Spódnicowy.

 

 

Celem rajdu była popularyzacja turystyki pieszej krajoznawstwa wśród młodzieży, zabytków i pomników przyrody gminy Jedlińsk, upowszechnienie zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz umacnianie więzi koleżeńskich między turystami. 
Rajd rozpoczęliśmy przy  pomniku Raka  na Rynku w Jedlińsku, pomniku,  który pojawił się tutaj w sierpniu 2006 roku. Czerwony rak na błękitnym tle to herb gminy Jedlińsk. Skorupiak znalazł się w tym  miejscu, gdyż wieś zamieszkiwała znaczna ilość raków, z czego też słynął właśnie Jedlińsk. 
 Kolejnym punktem naszej wędrówki był Kościół Parafialny w Jedlińsku. To właśnie Mikołaj Jedliński był  fundatorem tutejszego kościoła. Parafia rzymskokatolicka Świętych Apostołów Piotra i Andrzeja to jedna z 13 parafii dekanatu jedlińskiego diecezji radomskiej. Wszyscy uczestnicy rajdu zostali zapoznani tutaj nie tylko z historią Jedlińska, ale także z informacjami o barokowym kościele i jego niezwykłej architekturze oraz dekoracjyjności wnętrza.
 Następnie wędrowaliśmy przez ukwiecone łąki i pachnące sosnową żywicą lasy, słuchając przyrodniczych opowieści pracownika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Finał rajdu odbył się we Wsoli pod rozłożystymi drzewami gombrowiczowskiego parku. Mieliśmy okazję również zwiedzić Muzeum Witolda Gombrowicza, poznać  życie i jego twórczość. Tutaj wzięliśmy udział również w konkursowych zmaganiach m. in. na „najciekawszą spódnicę”. Udało nam się zająć III miejsce, dzięki pomocy i dużemu zaangażowaniu naszego koła plastycznego.
 Odebrałyśmy podziękowania, dyplomy, upominki ufundowane przez organizatorów oraz Zarząd Mazowieckiego Oddziału PTSM „Ziemia Radomska”. Zadowolone powróciłyśmy do ośrodka.176499