Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Radomiu realizujemy również w bieżącym roku szkolnym program edukacyjny „Zdrowe piersi są Ok”.
Kształtowanie wśród uczennic nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie, profilaktyka oraz poznanie czynników ryzyka zachorowań to główne cele tego programu.

W ramach realizacji programu wychowanki w dniu 20.11.2019 roku uczestniczyły w bardzo ciekawych zajęciach prowadzonych przez panią Annę F. pracownika Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. W czasie tego spotkania, poruszane były zagadnienia związane z budową, pielęgnacją piersi oraz problemy z nimi związane. Najistotniejszymi były te, które dotyczyły raka piersi, objawów choroby, czynników ryzyka zachorowań, metod wykrywania raka piersi oraz możliwości profilaktyki. Dziewczęta dowiedziały się o skutecznej i taniej profilaktyce, zrozumiały, że posiadając tę wiedzę mogą podjąć działania zmierzające do wyeliminowania lub zmniejszenia natężenia czynników ryzyka. Wiele czynników ryzyka związanych jest bowiem ze stylem życia i dlatego potencjalnie możemy je kontrolować. Najbardziej oczekiwanym momentem w czasie tych zajęć był instruktaż i ćwiczenia z samobadania piersi na fantomach. Wychowanki mogły same spróbować na fantomie technik samobadania piersi.