Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Mowa polska

„Prosta jest polska mowa

Jak topola przydrożna,

z polnych kwiatów słowa

W wiązanki składać można

                Dźwięczna jak pieśń skowronka

               Jak górski promyk czysta,

                Lśniąca jak promień słonka,

                Ta mowa nasza, ojczysta.

W jakim języku szczerzej

Swe prośby Bogu powiesz

,Jeśli nie w matki pacierzu,

Jeśli nie w ojca słowie

                .Piękna ta polska mowa

                 Tylko się w dźwięk jej wsłuchaj

                 Jak z ziaren dojrzałych –

                 słowa Staną się Chlebem ducha.”
(Romualda Bromke)

 


Savoir – vivre czyli dobre maniery na co dzień - to tematyka zawsze obecna w naszym ośrodku. Propagujemy w naszej placówce zasady dobrego zachowania, poszerzamy stale wiedzę na temat zwyczajów i form towarzyskich, reguł grzecznościowych. Wychowanki z poszczególnych grup wychowawczych miały tym razem za zadanie ułożyć rymowankę propagującą czystą polską mowę, a potępiającą wulgaryzmy. Dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy zwycięzcom.