Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

25.10.2019 roku Szkolne Koło PTSM włączyło się w kolejną imprezę krajoznawczo-turystyczną ZOM PTSM „Ziemi Radomskiej". Był to VII Rajd „ Z życzliwością w trasie” na trasie Dąbrówka Warszawska – Stanisławów – Dąbrówka Warszawska .


Celem rajdu była: - popularyzacja turystyki pieszej i krajoznawstwa wśród młodzieży, poznawanie walorów turystycznych Ziemi Radomskiej, Gminy Wierzbica; upowszechnienie zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania czasu wolnego, integracja środowiska SK PTSM oraz młodzieży szkolnej.
Na trasie wychowanki będące pod opieką p. Ewy i p. Moniki brały udział w konkursie wiedzowym o PTSM i ze spostrzegawczości na trasie oraz konkursie na okrzyk popularyzujący główne hasło rajdu. Pogoda na szczęście i tym razem nas nie zawiodła . Świeciło piękne słońce, wędrowałyśmy leśnymi ścieżkami, polnymi drogami, oznakowanymi szlakami.
Uroczyste zakończenie rajdu odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej. Tutaj czekał na nas grill z kiełbaskami oraz finał rajdu. Rozstrzygnięte zostały konkury. Nam udało się zdobyć III miejsce w konkursie wiedzowym ze znajomości trasy. Odebrałyśmy podziękowania, dyplomy, upominki ufundowane przez organizatorów oraz Zarząd Mazowieckiego Oddziału PTSM „Ziemia Radomska”
Największym jednak sukcesem było ukończenie trasy przez dziewczęta, które zmęczone ale uśmiechnięte i zadowolone powróciły do ośrodka.