Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Słowo miłość – za Ich troski,
Słowo wdzięczność – za Ich trud.
Dar to skromny, dar uczniowski,
Wyśpiewany z serc jak z nut.
Dziękujemy za wszystkie starania,
które wkładacie w nasze wychowanie i edukację.
Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi
mądrych i szlachetnych.
Dziękujemy za codzienne,
niezwykle trudne i mozolne
budowanie naszych wnętrz.

Właśnie takie życzenia na ręce Pani Dyrektor mgr Agnieszki Ankurowskiej i wszystkich pracowników MOW złożyła młodzież 14 października w Święto Komisji Edukacji Narodowej.
Jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania KEN, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
W części artystycznej wychowanki przedstawiły w humorystyczny sposób jeden dzień z życia szkoły. Znaleźli się w niej uczniowie solidni, grzeczni, ale i wiecznie śpiący myśliciele wraz z urwisami. Montaż słowno muzyczny uświetniony został śpiewem trio z towarzyszeniem instrumentu.
Zdolności aktorskie i wokalne dostrzegła i doceniła Pani Dyrektor, która podziękowała uczestnikom za przygotowanie uroczystości. Jednak słowa uznania głównie skierowała do pracowników tworzących zespół i opiekujących się dziewczętami. Podkreśliła z jakim trudem osiągane są sukcesy wychowawcze, których w naszej placówce nie brakuje. Życzyła wielu sił, wytrwałości w niezwykle trudnym i długotrwałym procesie resocjalizacji oraz innowacyjnych pomysłów, które za każdym razem wzbogacają, uprzyjemniają pracę, a przede wszystkim pobyt wychowankom w ośrodku.
Na zakończenie uroczystości wręczono kwiaty Pani Dyrektor, wychowawcom, nauczycielom
i pracownikom licznie zgromadzonym w budynku placówki.