• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Główna

"Mama to Ja"

1

„Nie wystarczy pokochać. Trzeba jeszcze wziąć tę miłość
w ręce i przenieść przez całe życie”. K. I. Gałczyński

        26 stycznia w ramach programu wspierania nieletnich matek „Mama to ja” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, odbyło się spotkanie informacyjno-doradcze. Spotkanie miało na celu przygotowanie wychowanek do samodzielnego, odpowiedzialnego życia poza placówką. Dostosowane było do potrzeb i indywidualnej sytuacji wychowanek. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie p. Halinie Janiszek - Stajniak kierownik GOPS w Wierzbicy oraz p. Małgorzacie Kawalec i Monice Sadal pracownikom Urzędu Gminy. Panie przekazały naszym dziewczętom szereg informacji, które niewątpliwie będą przydatne gdy dzieci pojawią się na świecie. Przed naszymi wychowankami kolejne spotkanie z pracownikami PCPR.

Program autorski p. Agnieszki Ankurowskiej, Ewy Batorowicz, Martyny Jamka i Heleny Soleckiej.176499