Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

„W prowadzeniu dusz potrzeba: filiżanki nauki, baryłki ostrożności i oceanu cierpliwości”. (św. Franciszek Salezy)


Rok szkolny minął nim się obejrzeliśmy. Był to rok trudny, wyczerpujący, pełen wyzwań i niespodziewanych zdarzeń, ale także motywujący do niepoddawania się i stawiania sobie kolejnych celów. W podniosłej atmosferze, przy słowach listu od Dyrektor Pani Magdaleny Gębczyk i Wicedyrektor Pani Grażyny Syty, w obecności Grona Pedagogicznego i rodziców, przy występach artystyczno- wokalnych wychowanek wz. Dyrektora Pani Agnieszka Ankurowska po raz drugi w historii naszego Ośrodka wręczyła świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, a także po raz pierwszy – absolwentkom szkoły podstawowej. Pozostałe dziewczęta również mogły się cieszyć z uzyskania promocji do klas wyższych. Były podziękowania, łzy wzruszenia oraz żal rozstania.
Wychowanki otrzymały tego dnia nie tylko świadectwa, ale także wszelakie podziękowania, m.in. dla aktywnych wolontariuszek za chęć i gotowość niesienia pomocy innym w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu (Dzień Wolontariusza), nagrody za udział w konkursach itp.
W przygotowanie uroczystego zakończenia roku szkolnego zaangażowani byli wychowawcy i nauczyciele: p. Magdalena Jędrzejczak, p. Katarzyna Łagowska, p. Dariusz Jędrzejczak, p. Michał Komar i p. Przemysław Kowalski.