Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, przy współudziale Oddziału Mazowieckiego PTSM „Ziemia Radomska oraz Oddziału Miejskiego PTTK zorganizowało konkurs pt: „ NA SZLAKACH ZIEMI RADOMSKIEJ”.  Skierowany był on do uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej związanej z zabytkami i atrakcjami turystycznymi Ziemi Radomskiej.

Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży turystyką i krajoznawstwem jako formą aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie historii i kultury Ziemi Radomskiej, przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu, promowanie wiedzy o regionie i Małej Ojczyźnie, rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, rozwój umiejętności i wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży. Uroczysty finał z wręczeniem nagród i dyplomów odbył się 22.03.2019 r. w schronisku. Nasza wychowanka Sandra Sz. otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!!!!