Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

10.05.2019 roku Szkolne Koło PTSM włączyło się w kolejną imprezę krajoznawczo-turystyczną zgodnie z kalendarzem na rok 2018/2019 ZOM PTSM „Ziemi Radomskiej" – XVI Rajd Europejski. Celem rajdu jest popularyzacja zabytków i pomników przyrody gminy Kowala – Stępocina, popularyzacja działalności PTSM wśród młodzieży, upowszechnianie zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania czasu wolnego, popularyzacja czynnych form wypoczynku, rozpowszechnianie wiedzy o państwach Unii Europejskiej.

    Pogoda nam dopisała, świeciło piękne słońce, wędrowałyśmy leśnymi, polnymi ścieżkami oznakowanymi szlakami.  Finał rajdu odbył się w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Parznicach. Brałyśmy udział w konkurencjach sportowych, sprawnościowych, konkursie plastycznym i udało nam się zająć II miejsce, wróciłyśmy więc z pucharem i licznymi nagrodami.  Satysfakcja z pokonania trasy rajdu również była naszą nagrodą. Z żalem wracałyśmy do ośrodka mając nadzieję, że niedługo już kolejny rajd...