Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

    Przedstawicielki naszego Szkolnego Koła PTSM w dniu 01.03.2019 roku uczestniczyły w XXXII Oddziałowym Zlocie Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, który odbył się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Radomiu.

Celem zlotu była oczywiście popularyzacja turystyki pieszej i krajoznawstwa wśród młodzieży, umocnienie więzi koleżeńskich między turystami skupionymi w Szkolnych Kołach PTSM, prezentacja dorobku ZO PTSM jak również zapoznanie z zabytkami  kultury Radomia. Odbyło się również szkolenie podczas którego wychowanki uzyskały uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Turystyki