Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Kolejny dzień Naszych działań. Tym razem warsztaty w Stowarzyszeniu na rzecz wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” w Radomiu. Dzięki wspaniałomyślności całego Stowarzyszenia, a przede wszystkim Pani Moniki Dudek i Małgorzaty dziewczyny wzięły udział w warsztatach dotyczących zapobiegania przemocy rówieśniczej, poszukiwania pozytywnych wzorców zachowań i tworzeniu świata bez przemocy. Spotkanie rozpoczęło się niezwykle ciekawym Dyskusyjnym Klubem Filmowym a zakończyło wspólnym tworzeniem broszury profilaktycznej. Efekty wkrótce.