Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

    Wzorem lat ubiegłych wolontariuszki ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy zaangażowały się wakcję charytatywną „Szlachetna Paczka”, której finał organizowany był w Wierzbicy w dniach 08.12. – 09.12.2018 r.


Przez 3 dni, dziewczęta dzielnie pomagały najpierw w przygotowaniu sali w GOKu w Wierzbicy na odwiedziny hojnych darczyńców, a potem pakowały prezenty dla potrzebujących rodzin z Wierzbicy i okolic. Cieszymy się, że po raz kolejny wychowanki mogły się włączyć w tę wspaniałą akcję i choć w taki sposób wspomóc i uszczęśliwić ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, a dzięki temu móc również rozwijać cechy prawdziwego Wolontariusza takie jak empatia, bezinteresowność, życzliwość orazchęć niesienia pomocy i wsparcia.
    W akcję zaangażowani byli wychowawcy: Pani Magdalena Jędrzejczak, Pani Agnieszka. Ankurowska, Pani Helena Solecka i Pan Darius Jędrzejczak.