Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

20180615 131651

Cały rok szkolny wspólnie z aktywnymi wychowankami realizowałyśmy  akcję  czytelniczą, która miała na celu kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich, a także przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych oraz budowanie więzi między wychowankami i przedszkolakami.

Przedsięwzięcie polegało na tym, że dwa razy w tygodniu przychodziłyśmy do Przedszkola i czytałyśmy Dzieciom bajki, legendy, bajeczki utwory dobrze znane ale i przez nas specjalnie wyszukiwane…. Dzieci z wielkim zaciekawieniem wysłuchiwały bajek, odpowiadały z wielką ochotą na zadawane przez wychowanki pytania dotyczące przeczytanego tekstu, oglądały kolorowe ilustracje. Wiemy, że codzienne czytanie dziecku jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość – i tego właśnie również uczymy nasze wychowanki – także przyszłe mamy. Akcja całoroczna była bardzo udana, a Dzieci zadowolone. W dniu dzisiejszym wszystkie przedszkolaki otrzymały od nas pamiątkowe dyplomy.  Będziemy kontynuować nasze wizyty w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym…. Nad akcją czuwały: p. M. Kufel - Maleta i p. B. Pietras.