Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

DSC 0768

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”
Góra Grosza, akcja prowadzona przez Towarzystwo Nasz Dom, której celem jest zbiórka drobnych monet na rzecz dzieci wychowujących się poza swoją rodziną, w Domach Dziecka czy Rodzinach Zastępczych.

Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie dzieciakom w różnym wieku, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Nasze Dziewczyny pomimo borykania się z wieloma swoimi problemami bardzo chętnie włączyły się także i w tą akcję. W celu ukazania jej misjiwspółmieszkankom oraz pracownikom MOW wykonały krótkie przedstawienie napisane przez p. Angelikę Stanik. Nad przebiegiem akcji w placówce czuwa p. M. Jamka.