Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Nasza Innowacja pedagogiczna "Z EKOLOGIĄ NA TY" dobiegła końca, przynosząc wyjątkowe rezultaty i niezapomniane doświadczenia. Projekt miał na celu nie tylko wzbogacenie wiedzy ekologicznej wychowanek, ale również rozwinięcie w nich postaw proekologicznych oraz umiejętności praktycznych w zakresie ochrony środowiska. Przez cały czas trwania innowacji wychowanki angażowały się w różnorodne działania, w tym warsztaty, projekty badawcze, akcje sprzątania oraz kampanie edukacyjne.

W efekcie zdobyły cenną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju, recyklingu, oszczędzania zasobów oraz ochrony bioróżnorodności.

Dzięki Innowacji "Z EKOLOGIĄ NA TY" wychowanki nie tylko wzbogaciły swoją wiedzę, ale również rozwinęły umiejętność krytycznego myślenia i współpracy w grupie. Jesteśmy dumni z osiągniętych rezultatów i wierzymy, że zdobyte umiejętności i wiedza będą stanowiły trwały fundament dla przyszłych działań na rzecz ochrony środowiska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym instytucją NADLEŚNICTWO MARCULE, PARK LEGEND za wkład i zaangażowanie. To dzięki Wam mogliśmy wspólnie zrealizować nasz cel – wychowanie świadomych i odpowiedzialnych obywateli. Koordynatorami Innowacji Pedagogicznej ,, Z EKOLOGIĄ NA TY'' były p. Milena Harabin i p. Ilona Domańska