Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Przy słonecznej, czerwcowej pogodzie Szkolne Koło PTSM włączyło się w kolejną imprezę krajoznawczo-turystyczną zgodnie z kalendarzem na rok 2023/2024 ZOM PTSM "Ziemi Radomskiej". Był to XV Powiatowy Rajd Śladami Witolda Gombrowicza.
Celem rajdu była popularyzacja turystyki pieszej krajoznawstwa wśród młodzieży, popularyzacja zabytków i pomników przyrody gminy Jedlińsk, upowszechnienie zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania czasu wolnego, umacnianie więzi koleżeńskich między turystami.

Rajd rozpoczęliśmy przy Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, zwiedziliśmy pałacowe wnętrza oraz wysłuchaliśmy opowiadanej przez kustosza, historii dotyczącej życia i twórczości pisarza. Nasze wędrowanie rozpoczęło się przy dźwiękach gitary z piosenką rajdową napisaną przez Pana Dariusza „Jedlińsk nasz wita was", piosenka ta towarzyszyła nam na trasie.. Potem wędrowaliśmy przez ukwiecone łąki i pachnące sosnową żywicą lasy słuchając przyrodniczych opowieści pracownika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Następnie dotarliśmy do Kościoła Parafialnego w Lisowie pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.

Finał rajdu odbył się w ZSP w Jedlińsku, tutaj czekał na nas wspaniały poczęstunek – pyszna kiełbaska. Po chwili odpoczynku rozstrzygnięto konkursowe zmagania : Test wiedzy i spostrzegawczości oraz konkurs na najciekawszy „Kapelusz XV Rajdu Śladami W. Gombrowicza" – praca została przygotowana przez koło krawieckie pod okiem p. Dorotki – za co bardzo serdecznie dziękujemy!!!

Odebrałyśmy podziękowania, dyplomy, upominki ufundowane przez organizatorów oraz Zarząd Mazowieckiego Oddziału PTSM "Ziemia Radomska". Miło nam poinformować, że w konkursie - Test wiedzy i spostrzegawczości otrzymałyśmy wyróżnienie!! Zmęczone, strudzone, ale bardzo zadowolone powróciłyśmy do ośrodka. Pogoda na szczęście i tym razem nas nie zawiodła.