Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

"Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy" Jan Paweł II
W kwietniu obchodzimy kolejną rocznicę Zbrodni katyńskie - rocznicę wymordowania przez NKWD ponad 21.000 oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej. Przez ponad pół wieku PRAWDA o ludobójstwie na Polakach była skrzętnie ukrywana, fałszowana, tchórzliwie przemilczana i siłą tępiona. Ale kolejny raz historia dowiodła, że prawdy nie da się ukryć. Wychowanki naszego Ośrodka co roku przypominają o wydarzeniach, do których doszło 83 lata temu. Zapraszamy na krótka relację.