Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH
„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem,
miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru,
w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens”
Kornel Makuszyński

23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Jest to święto ustanowione przez UNESCO mające na celu promocję czytelnictwa oraz ochro-nę własności intelektualnej. W naszej szkole uroczyste obchody tego wyjątkowego dnia przeprowadzone zostały 24 kwietnia podczas specjalnego spotkania. Wychowanki po-znały krótką historię tego święta oraz co to są prawa autorskie.

Uczennice biorące udział w konkursach zorganizowanych przez szkolną bibliotekę zostały nagrodzone: Mistrzyniami ex aequo w konkursie zostań poliglotą zostały Nadia Ż. i Marta S., w konkursie ,,Krzyżówki i wykreślanki” I miejsce zajęły: Nadia Ż. i Patrycja Sz., II miejsce: Weronika J. i Wioleta Z., III miejsce: Julia S.
Gratulujemy!