Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

21 kwietnia 2023 roku grupa 14 wychowanek pod opieką p. Ilony i p. Moniki uczestniczyła w XVIII Rajdzie Europejskim pod patronatem honorowym Starosty Radomskiego Pana Waldemara Trelki. Organizatorem rajdu była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Parznicach i była to kolejna turystyczna impreza wynikająca z kalendarza imprez dla dzieci i młodzieży organizowanych przez oddział miejski PTTK w Radomiu i oddział mazowiecki PTSM „Ziemia Radomska” w Radomiu.

Tegoroczna trasa rajdu rozpoczęła się na stacji PKP w Dąbrówce Zabłotniej, pomaszerowaliśmy do pomnika, aby uczcić pamięć powstańców walczących z Moskalami w sierpniu 1863 roku. Kolejnym etapem eskapady była wizyta w Kowali i zwiedzanie pięknego parafialnego kościoła. Po obejrzeniu obiektu sakralnego i wysłuchaniu jego historii przemaszerowaliśmy do szkoły w Parznicach, aby kontynuować turystyczną przygodę. Po drodze odwiedzaliśmy inne miejsca pamięci narodowej, które znajdują się na terenie gminy Kowala oraz poznawaliśmy historię naszej małej ojczyzny. Podczas rajdu przeprowadzono konkursy: wiedzowy – ze spostrzegawczości na trasie, z podstawowej wiedzy o Unii Europejskiej i działalności PTSM, plastyczny o tematyce historycznej oraz rozgrywki sportowe. Na zakończenie rajdu zostały wręczone wszystkim drużyną nagrody i dyplomy.
Pogoda nam i tym razem dopisała – wyraźnie na polach, łąkach i lasach było widać, słychać i czuć wspaniałą wiosnę. Rajd przebiegł w miłej atmosferze, atrakcyjnej malowniczej trasie oraz dużym zaangażowaniu wszystkich uczestników. Powróciłyśmy we wspaniałych humorach…..