Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  Uczestniczyłyśmy dziś w lekcji muzealnej „Ceramika” zorganizowanej dla nas w Muzeum Wsi Radomskiej. Ceramika to rzemiosło i technika wyrabiania naczyń glinianych przez garncarza i przeznaczonych przede wszystkim do użytku codziennego. Umiejętność znana na ziemiach polskich od ponad tysiąca lat. Zajęcia przybliżyły nam etapy rozwoju ceramiki oraz zmiany w technice lepienia i wypalania garnków, obróbce gliny. Dziewczęta  lepiły z gliny pod kierunkiem edukatora. Zajęcia ceramiczne rozbudzają wrażliwość artystyczną, rozwijają zdolności manualne, koordynację wzrokowo – ruchową, uczą koncentracji uwagi, planowania przestrzennego. Ceramika pozwala na elastyczne i łatwe wyrażanie własnych pomysłów…