Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

„Tak, popełniałam błędy. I ich konsekwencją są teraz powody do niezadowolenia czy żal, że nie do końca tak powinno to się potoczyć.” Barbara Rybałtowska

Wspólnie z naszymi wychowankami z Innowacja Pedagogiczną „Drogowskaz – świadome życie” odwiedziliśmy w dniu dzisiejszym uczniów klas ósmych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu. Ostrzegaliśmy tych młodych ludzi przed konsekwencjami z jakimi mogą się spotkać gdy będą popełniać w swoim życiu błędy, gdy będą ulegać nałogom – alkohol, papierosy, narkotyki, internet, gdy będą uciekać z domu, wagarować, przebywać poza domem bez kontroli, zachowywać się agresywnie. Serdecznie dziękujemy za życzliwe przyjęcie i umożliwienie nam przeprowadzenia zajęć warsztatowych z młodzieżą.