Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Po raz kolejny w naszym ośrodku realizowany jest program edukacyjno-profilaktyczny, którego celem jest zwiększenie świadomości naszych wychowanek na temat czerniaka – jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry, zachęcić do regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przez czerniakiem.

Czerniak to nowotwór złośliwy, stanowiący nadal jedno z wielu trudnych wyzwań polskiej onkologii. Każdego roku w Polsce onkolodzy odnotowują około 4000 nowych zachorowań na czerniaki, niestety z powodu zbyt później diagnozy 30% chorych umiera. W Polsce umieralność na ten typ nowotworu jest o 20 % wyższa niż w innych krajach Unii Europejskiej.
Celem głównym programu jest w szczególności przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka, uświadomienie młodym dziewczętom zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie, uświadomienie wartości odpowiednich zachowań zdrowotnych i postaw. Chociaż zainteresowanie czerniakiem rośnie, to nasza świadomość na jego temat jest wciąż niska. Ważne jest więc budowanie świadomości tej choroby nowotworowej oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań, prozdrowotnych postaw - mianowicie regularnego samobadania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przed czerniakiem. Celem naszych zajęć jest więc upowszechnić wiedzę o tym nowotworze i poznać skutecznie sposoby obrony przed nim. Dzięki zdobytej wiedzy nasze wychowanki mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia niezwykle prostych działań profilaktycznych. Z wychowankami zostały przeprowadzone zajęcia, przygotowano tablicę informacyjną na ten temat.